The Hip Seat – Kuk Nosiljka


As this is something selling in Serbia it will be available in dual language (Serbian and English). This is a full review done by certified babywearing consultant.

NOT RECOMMENDED

Test brenda The Hip Seat (kuk) nosiljke: hip seat nosiljka
Testiranje sprovela: Radmila Gaćina
Datum testiranja od do: 20.11.2022.-20.1.2023
Specifikacija proizvoda: nosiljka za nošenje na kuku

✨ Vizuelno: Pakovanje :Nema

✨ Etikete
Sigurnosno upozorenje ušiveno na nosiljku: Nema
Sastav: Ima
Održavanje nosiljke: Ima
Kilaža: Nema

✨ Uputstvo za upotrebu
Sigurnosna upozorenja Nema
Opasnost Nema
Sastav Nepotpuna informacija
Održavanje Nepotpuna informacija
Vizuelna upustva i položaji Nema

✨ Izrada
Materijal sintetički, dacron
Urednost šavova Šavovi uredni
Tip šavova (prav, zigzag, dekorativan?) – prav
Konac industrijski
Mašina: industrijska
Održavanje (način pranja, sušenje) N/A
Dodatak za rame: nepotreban, nefunkcionalan

SPROVEDENI TESTOVI
Nošenje deteta od 2g i 13kg. Sa prednje strane, na boku, dojenje, od sebe.

Kod nošenja potrebno je dete pridržavati sa obe ruke, čime dolazi do rotacije tela nosioca, pojačavajući asimetriju u opterećenju
✨ Karakteristike
Zatezanje
Ponašanje materijala prilikom zatezanja – Lako provlačenje kopče, ne postoji sigurnosna gumica
Nosiljka se useca na kilaži od 13kg nakon 10min.
Težina usecanja – za izrazito male kilaže, bol primetna u leđima nakon kratkog nošenja zbog tankog materijala koji se useca, traka koja ide preko ramena previše zateže i imobiliše suprotno rame, testirano više puta bez toga zbog primetnog bola u ramenu. Čičak traka je preduga sa unutrašnje strane dok preklopna bude kratka i taj čičak čupa materijal koji ide preko trenerka, džempera, jakne, za krupnije osobe pojas je kratak.
Položaj deteta nepravilan pri nošenju jer nogice vise, nije moguće postići položaj M
✨Udobnost 1 od maksimalno 5
✨Disanje materijala tanak
✨Preporučeni uzrast i kilaža : isključivo za nošenje dece koja su se samostalno posela, individualno, za novorođenče ok položaj kolevke za dojenje ili hranjenje ali ne za nošenje već kao podrška u toku sedenja.

Traka oko vrata težinom opterećuje nosioca ne igrajući pri tome nikakvu ulogu u pravilnom raspoređivanju težine deteta. Stvara pritisak i bol. Dete pod uglom upada u prostor izmedju zadnjeg dela “Nosiljke” i nosioca i nogice padaju bez podrške. Nosioc mora da koristi ruke zarad bezbednosti.


✨Preporučeni položaj: isključivo ka nosiocu, nije preporučljivo okretati dete od nosioca jer se pomera centar za ravnotežu i dete vuče ka spolja.
✨ Nivo poznavanja potreban za rukovanje nosiljkom Izuzetan napredni nivo, sa ogromnom dozom paznje, jer je neophodno konstantno prdržavanje bebe jednom rukom iili čak sa obe ukoliko je dete nemirno
✨Kopča, može se jednostavno otkopčati/zakopčati jednom rukom

Zaključak:
Vizuelno ocena od 2 do 5 ♦️♦️
Izrada ocena od 1 do 5 , upitni materijali ♦️
Preporuka za proizvod od 1 do 5 ♦️
Iskoristivost/Nosivost ♦️

Savet i napomene:

Standardi proizvodnje nosiljke nisu ispunjeni po tačkama oznaka i bezbednosti. Uvoznik proizvoda proizvedenog u Kini, sa zamenom etikete – te tako nije ispunio Evropske standarde za proizvodnju nosiljki, te ne poseduje sertifikate koji idu u korist onoga što sw promoviše. Mišljenje savetnica LPN-a je da proizvod ugrožava sigurnost i da ne sme biti komercijalizovan u ovom obliku.
Pojas treba biti duži jer je prekratak za krupnije osobe, odnosno nije namenjen Evropskom tržištu.

Položaj luka u kome detetu noge vise, vršeci pritisak na karlicu i trtičnu kost.
Originalana nosiljka proizvođača
Etiketa zamenjena onom od uvoznika

✨ Uvoznik promoviše nosiljku kao nešto što se može uvek koristiti i na distance od 10km – što nikako nije preporučljivo. Takođe navodi da ruke mogu biti slobodne, što nije preporučljivo.

✨ Rizik od lošeg uticaja na držanje nosioca i dugoročne posledice u vidu bola, kočenja ili pogoršanja problema sa kičmom.

✨ Rizik za bebu – nasilno posedanje, nepravilan položaj karlice i opterećenje kičme, nedovoljna podrška za bezbednost te rizik od ispadanja i povreda.

Zaključak

The hip seat se ne može svrstati u nosiljke kao sredstvo u kome nosimo dete, već samo kao pomoćna asistencija na kratke relacije za pridržavanje deteta na kuku. Ne razlikuje se mnogo od klasičnog nošenja deteta na kuku i bez njega jer vrši jednaka opterećenja i ne preuzima detetovu težinu zarad pravilne raspodele. Oprez pri rukovanju.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.